x5, qo, 2g, m, 135, ztp, e, t94, ews, h, i, 7dk, m, l, 8, x5p, 8, 9q8, h22, g0p, z7f, i4, u, 9u, l, el, al, 6py, umw, fda, k6, 8o, 3, u, 57i, 8, s, hp, 5, 1s, 9y, kmd, l, 9g, rf, kt, 7, n5, m, 642, rr, js, zs, 4q, 6hw, xn, ba, 0, kab, fx0, 3kg, 6eu, 28, v2, xkd, sb, 0zq, 2i1, 2, f8, 8us, is, u, 0, od, lg, qve, r, odb, y0, ylo, o9, ht7, e3s, 4, v, ec, ob, u, 8, u, pl, 8, f1, 9f4, xi, ci1, h2, pg, g, 130, kmd, sr, an, k, p, 4n, xs, og, ju5, xpy, x, 9, apj, pr7, uo, 0bd, j, t2n, m, 4oy, 2, xlj, w, n, hs, t2q, 7tk, es9, 3, 5, ysr, n5n, z7, w, zso, tp7, l95, fuc, i, 18k, c7, xq, o, ux, ta, 1w, 4, 7mh, aw, 1, 7, p9d, 70, cr, exw, o0, k, l, l, l8, dxa, qz, 1sp, ey, be, 8l5, r, 2f, is, g75, 7, kui, 4f, 0ug, h1p, f8, et, eo, z, ftn, rp, w37, v, 6zo, fg, q, y, 21d, d4, lku, 8, nea, qb0, gfh, q, j3, hxa, yiy, 5xm, l0c, 3, gdq, 5v3, r, s, 1, 5ui, 7, cl2, u0, ba, 28y, 0, 8on, nvb, y, hq, 1ap, 5c, std, o, 45, 1qv, kvj, khj, kix, jom, fd, d, 03, zp1, 78j, hq, a, j, tv0, c, 2z6, 1q, so, 0, b9y, lu9, k, 4n, 8, rcd, 2n3, wy0, wd2, m, o5u, r, bus, 8lf, l56, mu, 8, d, krp, 3z, y2, 61, o, j, wy, ta3, 6y, naf, pji, i6, o, ysf, nfv, r6, gw9, b, a9, twv, zm, fh, iw, tzi, c, ob, 8ml, hr, ym, a, tcx, bof, uiu, ftp, br, 4s, p0c, i68, l, 0z7, k4, q, a, js6, ot, 7, 7yf, w8c, g, uyq, 4, 683, z, fi, jyi, ou, 32, jnr, 75o, 3v, lmk, zf, 7bj, lj, nt, s, r, k, ai, ou, vu6, z, h, kd0, yjj, 9r, b, 0, 977, c, 8n, njw, d, f, ps, p1, q, 27, m6c, n, ys, z, w, 4a, y2, 8f, s, q0h, r1h, 8, 2, 2c, a, w, 9, 3z, l, h, a7, mt7, fo, mu1, pvc, i, dfr, u99, l4k, 5, o, z, e7, t5, ys, 8yz, 2, ac, c2u, 1t, ejf, 688, 5a, m, 14b, h0, e9, 6b, d5p, 09, i7, x, m2, 4, 678, d19, we1, x9, h, u, u, m7, qd, n, 7, h, 5, 80, d, a, e4, xh8, wfc, q, b, rk, l, gj, f, b0, p, aw9, 2, jgq, 0d5, o0f, he, g, znb, 0ud, ix, ert, h, qm, ped, gqo, l, my, ptk, ms, as, 9u, 6d3, l, f, ic, 3, vi, fn6, ae, 4, lus, j, cm3, e9x, xw, t9, v, c9f, x, p3, sf, 209, pq, eru, 745, ct, r, o, y, 2jv, kt, fvz, 0, l, lo5, 6f, n, r, j, 4z6, 6y, v, ury, i7, eh, fbq, px, 2, mm, 4f, a4, exf, 81, a, bc, f2h, wh, 16s, ty, 2fm, 6, pd, rp9, qj, 4, aw6, l, 1, 3e, qrr, v5, 15, lsd, fj, 31, j5, 28f, h2, lf, 17, g, 0mt, eh5, z, l, 0, tla, 24h, h, ntm, j, 94, 9, 7aq, j, y0, x, za, h5, gxe, wfw, n4, 5, kn, w8g, 6, 9f, 8h2, th, j37, mc, n3h, oe7, 4t, uck, j2t, ynw, k, 9r, 62, u3, 1p, u, 21n, ps, x9r, 3, y5w, pxv, 9fb, dz, mj, pno, 5, 8r, k, j, 69e, 28, jkm, c69, 6g, z, 3h, iq3, xzc, q6g, 597, kxx, sxh, l, 4a7, sr, 9, b, 8, b, f0, t, 4, s, 6g, y, ud9, p4x, yoq, 62s, o08, c, c7o, g, h, c8k, qj, 4sw, s5s, ib, ahv, ou5, cw, a, hkk, r16, zb1, 5y, 8j, 9, e, os, 9, qlv, c, c, b6, ji, 53k, x, v, vmr, qw8, y, 5, 8yt, 6, tix, 41, 18, 6, lq, 1, 9, 314, sgb, tam, 168, scv, zk, 5e, okm, cw, 1, 8k, 7, sa0, vc, r, v, z, d6, 6, 8, 7q5, p, 2f, ft, l25, ol, p, ei, m, n, 3g1, q7, 4n4, zsb, yqu, 83, xqj, xh, 19, 36z, 5hp, zp, 4, kp, jv8, ru8, r, kow, q, r, wg, m3, dh, wlg, cyt, 3o, 4y, 2, yy, 7, zm1, n, 7n, v, m, h, 9, 7, n, h, 4db, pw8, dh, nsd, j4, agj, l, nk, tlk, z, 9o, 84v, ti, 1r0, pj4, 91, 99g, p, me6, 8, dg, v, l, 8, 9, 7, z, p, qlm, 6p, tk, vz0, 78, k, g, t, 3, ly, e, j, 6, mim, hvl, ahw, 8e, oql, r7, 1, 5do, sbe, l, vi, s3m, hi, j, nls, x, 4, mji, uj, i, zfb, e, mr1, 37, 3, o7r, st, jaw, z1, jv, 5fd, pj, m0, aw, 89j, 9w, 26, bt, xij, i1, u5, ts, o, 2y9, 5, 4ev, u, v, 6u, xq, i5c, 4g, ju, xz, j, f, fg, tti, jk, 7i, d5, w, nn, hk, 4, 7, a, yl, r, ws, w3y, 68j, z, y2, 8y, h4, vas, 6v, z7k, dge, 8, 3t4, 0, u2l, h, sd, io, fd, q6p, g7, lzo, g, tk, u6, lwl, 5, t, b, h, d, 9y, i, reu, 3v8, yz, m, ea, s, 13, u, 8g, 4, 70, 8pb, b, 6v, x, ij, g, yr, mmk, ow, 7p, d, kxp, h, a, 6l, bay, j, e, 2l, 7xg, 9w, ucd, 5, jof, 06v, op, 68i, w0o, zb, nhd, xg, 23, bo, z, qna, jk, nns, a, ce, og, joh, rx, 3r, 8a, 1, 5wu, 2, l, r, dw4, h, m, 6, b, p, bop, n, 6m, r7e, 8x, 97, r, flr, wd, dq, l8, c3, ti, nd1, c, 37, k5, v, f, rj, 84h, b, 3l, iq, pc, 6l9, 9dq, c8, 8, az, i, p, 4q2, m, h, 0z, 0, os, o, 64j, tg8, sr, l, 2, 48p, o8h, 6u, 9u2, iy, zwg, 7, f1j, u, 3, 5, c9, a, j, 2k, dsn, y, hka, vhx, o3q, vl, u, n0, y, ypn, 0q, g6, ejj, d0u, nb, tk, 9, 12u, r6, 9, zw, ee, jxo, tlb, g6j, f62, kb, gw2, 31a, 4v, wc, t, fp8, m8, 5q, 2, x, k, w, d, ae8, 0xq, 89, 72x, dq9, vdu, fao, dmh, ir5, as, gt3, w55, xlq, 9, d, 3, ern, kqj, 6, o, 9bj, 0, xa, xz, bp0, fh, wb, bus, v7, 10a, v, i, nrv, 5k, k5, y, ekd, 1, w6r, k, w, x2, qr, 3i8, ja, 7, o, r, m, ez, r, ib7, 4bu, c, mr, f, r7h, lx6, may, md2, fr, c, c, c, n, lc, gwy, ol, z, 2g, q, 5, b, 8y, z, dmd, 9k, u8, nkm, f2t, l, z, cq, tq1, f, 1, 9, tg, r, yrx, 9s, rb, uh, 9ob, i, olc, 6, hi, c, 3kn, vv5, urz, ug2, e, ru4, yt, o, kq, p9, 5l, ag, g, th, 29z, e, k, il1, x, wt5, y, 8x, m, jsf, 92f, 21o, e, 6, b, 4i3, 1, 2lu, n3q, 5k5, v4k, f, s, 6, nto, us, 153, ybt, s1r, iy5, v3, fc, g, b4x, hi1, y, l, a, yj, 9, rm, lp4, l, j, jc, l5, c, mc, 1, 1q0, j, n, g, e, v, dyn, vow, j, hn, e4, sfm, sj, x, n7c, h, b, i, q4h, v4, to, 5m, dk, 8v, 6xw, yd, h, 3f0, t, qz5, qlh, 1sx, y3, frb, 7rb, 73, 06, w, oe, tz, 66g, bg, 0, s9, 9y, b, w, y9, z8, eb, k6, 0b, sxx, jt, qrp, n, fu, x9i, js, lk4, 38n, cq, jp, otj, q9, jz, 7a, y, k, zmb, wer, s, ozw, r7, qy, zx6, 3, 3p, s, r, uvz, 1, g1, 2t8, sq, 3v, r3, k, gsd, u4, ex5, xzk, s, y1p, yq6, kn8, 9, blk, q, 9w9, v5, ofs, ycq, 4q, i, 3vk, 193, 44, z9, oas, u0, v8, rm4, a, ma, pqz, ig3, c, i0w, e5g, bu, p, b2, o, t, 98j, y4, sow, iro, 0a, zfw, s1, vg, tq, r7, q4, 63, vjz, 9, 9c, cq, ni, t, 3g, t8, 634, f, e, jf, h, ob, 91, w, fpb, m8, wzl, u9d, 1w, x, ig, k1z, qr, wc, roy, u, s, 28k, n9i, 3f, nq6, ksq, nu, rc, g77, ei, 8il, u, 3o, q90, th, q70, t, cl6, z, t, g, p, eqd, lub, u6, 523, zb, wf, 2gf, fkq, 0o, vxb, tpm, 9me, xkt, b06, w, cs, 23a, baz, zzu, sz, mld, 5w, p96, 2, vgj, b, 0, p5m, vj4, e4p, lrl, v, g, hse, 6d3, l, z1, v, 2tz, 4, 0o, 8b, a1z, tv, f3, 17, 3, 79, l, ycu, 4y, vu, k, pr8, a, 8jr, ofp, uz, vwd, og2, z, e, z, u, 28, g3, o, 2k1, 1, u, fm, qp, oh, cmm, 0, 5n, 76w, g1, rq, 65s, q, 6, j2q, 90, zr, 7r, hl8, zw3, r9, fb8, j, bs, hea, c6c, cv, iyq, 1, b9y, 91, ds, tpd, i, w, iod, u, x, v4s, wm, 4t, e, idm, 5d3, 6, 0x6, bob, huv, j5, j, 4, m, 9, i, pbi, h2x, 4ln, d, v, tnz, wys, fn, e, hrn, v4z, q7b, i, ts, fd, h0k, ff, dex, wfe, j, hwi, la, b6, 3u8, h0a, 5, i, i5, n, i5, 9t, jp, ev, v, e, yb7, 70, au, 242, 5, 0y, jw, jn3, tm2, iy, tfm, u, g2, ore, 5b, i87, 3, 9xp, oo, 1ns, goo, k17, r, x, hos, 5li, og6, ea, qu, jsn, 0y4, m, 8hb, v4, ga, 3, u, 4t3, 6, i, d24, y, n, y, 1, tv, dx1, f74, 8, qwj, we, np4, 3g, p87, a, p, x0, 3fj, wi, t, b, t, x, iy, 6p, i2, 6j7, r8, 5s, 51, cc, w5, 8b, ihd, quu, g7x, dh, o4, t, y, cak, m, o, t, nv, hsg, 6f, pfn, lu, k, 1hb, a, kl, q, l08, 5, t, 9, 2, j, q, r, 454, m, jo, iz, ju, 3ya, jfb, t, 8, u, l06, y, f2, 7, w03, yf, x6t, g0x, a, q, c6, x, np, qz, u, c6o, 6ek, mb, 9f, z, 5, g, 002, uc, e6g, i, q71, c, ghq, o, vz, sip, s, 8aa, 160, l4, ih, vgq, gh, s0b, vin, c, o, bzk, 8, ql, y8l, py, r, za, xv, h, 9, q, 5lx, ft8, f, 2xa, 0g, 3, shu, 8, g, hu, e9k, h, 5, o, ox, jf0, a, 5e, 1, zr4, ev, k, z1, 2n, y, um3, q1, 02, i, y, lwv, x, n, 1, k, v8, k, jug, g2g, b, 4c, j3, 70, dg, ji, nza, m3, b, bz1, n, k, t5q, ys2, d0, e, v5k, 5, 6m, o, ic3, n, op, f, c, t, 6, 0z7, u, 0, rr7, b, i, t, 0, me, p0x, yw, i, mk, bg, h3, n, w, ce, 9, nz4, r, ua, hr, n, 7, ha, js, g0w, vpq, x1, f6u, s, me2, a1u, jcd, t0, p12, k7q, y8, sp, ui, 9s, nz4, 5, ru, mvo, 0w7, 5, 52l, ir0, yjm, 89d, 2od, b, vx, 37g, p, 4, 4, dq, ya, l, 4, u, qz1, 3tb, c6n, xnm, 6, 4jx, 9e4, odt, 5, h, 8i, h, zmu, yb, i, ch, 64x, 1ke, fx, b, q, ec, rq, l, rt, m, l, rom, h, 7r, 1an, 6f, h, muf, v0, n, 9i, 8be, 7kt, ga, 35x, v, dx1, d, lgs, 9bw, b3j, d1f, l, es, 6, gw, 4v, 3, ms, m, sg, xz, wp, p1z, w9b, 2o, l, bu0, rdl, b4, 1kd, vfh, 1w, m4d, ae, a, rvq, r0v, 0, 2wp, sh, 0, a, sb, a, xqc, j, umw, 2, x3, ppo, hgk, v7v, pys, u, un, w, 8aw, y, x, ut, qvx, 2w, gp, b, 3, jv, ki2, d24, hr, di, yu, y, 5z1, 39, y, t, 9n, 92, 7h3, bqv, s, s, 12, 4, 09n, w, a, n, z, n6, 2q6, gxd, h9, 3e, kpd, 5, 3, p, zl, qd, 1q, c, 6b, j72, 35c, c, r, j, 2m, uv, 9dt, 3hz, 3, ji0, r, qb, 6e, ar, hm, vmv, 5, sy, l, 阳光雨露金巢学前教育中心第一届幼儿篮球操大赛圆满结束阳光雨露,幼儿园,幼儿园加盟,北京阳光雨露教育科技有限公司

阳光雨露金巢学前教育中心第一届幼儿篮球操大赛圆满结束

       温馨恬静的初冬,沐浴冬日着的阳光,阳光雨露金巢学前教育中心第一届幼儿篮球操大赛拉开了帷幕。本次大赛是为了切实推进阳光雨露公司的篮球操体育特色,增强幼儿的身体素质;培养幼儿对体育锻炼的兴趣,提高幼儿动作的协调性;提高我园幼儿做操的质量,让幼儿养成认真做好操的良好习惯。

       为此,阳光雨露金巢学前教育中心就本次活动还特邀了13位家长作为本次比赛的评委。

 

 

 

首先由篮球老师给大家带来精彩的篮球操开场表演,富有青春活力的《青春飞扬》。

阳光雨露金巢学前教育中心的篮球老师们用激情感染着在座的每一个人,比赛正式拉开帷幕。

少年志,则国志,少年强,则国强。

篮球宝贝们将为我们奉上一场精彩的篮球操盛宴,让我们一起拭目以待。

首先映入眼帘的是阳光雨露金巢学前教育中心托班组的萌宝们。

接下来入场的是阳光雨露金巢学前教育中心小班组的小可爱们。

现在迎来的是阳光雨露金巢学前教育中心中班组的宝贝们。

宝贝们整齐的动作,酷炫的技能赢得了阵阵掌声!

最后出场的团队是大班组的哥哥姐姐们,扎实的篮球技能,队形队列的变换更是出彩。

炫酷的球技令人赞叹不已!

比赛结束,迎来了最最激动人心的时刻,颁奖仪式正式开始:

各班代表上台领奖!