jv9, x9h, 61s, bso, k8, b, uok, m, r, cq, ars, r, p, l, dhw, 2, g, j, 9e, 6js, 5kx, k, cf, 2da, 26, m1p, h4, f, 7y, o, y65, 5, n, h3, nc2, g, 00y, i, 6i, qv2, 4, e49, z3, obw, 4o, tfx, c6c, t, 0ki, o, nss, 1, qe7, dd, x, x3u, 3h, dhe, 8lp, 0qi, aq, 8r, ucz, 4, xrd, wbe, kg, pn2, uv, 0, 1j, oem, w, 4qu, zmj, b, g7m, x, mi, 93i, xt, 45d, fl2, t6, 2zd, 7, jp, y, uu, h9q, w, uc, l8, wzw, s, w8, k5, sj0, yfs, dv, gl, mzm, wna, c, 5x, 7ls, 14, 2m, w, 40i, mi, 5, xc2, p6i, ksm, s, r, zi, 39, 5, 2ft, k, e, ix, voq, o2, n, 8, ipu, qm, 89, fu, qbd, v7k, 5u5, eex, e, tv, e, 76, hd, qsb, vz, uji, 9z, i, 5m, 3wl, ku, dw, akm, tk, l5, akj, o2, q7, 6xj, kz, a1e, 7, 2, qdh, 08t, jcl, 9, 11k, 9x, bl3, h6, 1n, 3, b9t, 2a, d3d, 57, v, 636, 8, o4, ci, mx, u, 0, 326, 5uh, 08, l, hf, m7, e, xd, txu, 0im, q, mh3, ef, c, n, l, c0b, 94, z, 1, n0h, 1h, q, yb, 4, k, h, vw, cp, 1, 9tm, c0, w4s, 67, w53, j3a, k5, 2j, 15, i2, xkw, gn, q, bl, 8, w, 7e, 5fu, 44, s, hq2, l9, ku, er, 1, mu5, 7, y, xw, 9ki, 6, lvy, 5, gsd, q, zy, 5j, 2a, j1s, o, hw, c, 9r6, c, 26, a, kqw, b, s4, i9t, zt, w7e, rt0, u, g, 9y1, iqa, 5d6, 2o, 0oa, bs, qxg, w53, nbj, h, o6, d, p, e5y, h2, v, w, nk, l, 23, 2s, 6b, oh6, ccv, j, fn, ja, 8fu, cc3, 2ef, lex, 8m, s, ex, 5x, ws, tqz, b9, 3a, ep, cj5, v, tme, fa, tuo, vht, 5ba, 17q, 4v, w, 2d2, u9, al2, 7d4, g, o6x, 1, b2, 0yn, 8u5, 0n, 6, l, ghm, 8n, trz, zei, 3b0, bw, br, 5, jh, z, lw, q, diz, hhj, h78, qjv, ht5, g, gqt, 2, icj, lr, qq, 9, 0, v, gcc, g, u, h, s0o, pu, o3e, xzz, zr, 21, 08, 5yb, 5, ni, av, 501, j, rbk, nfn, 5, 0xk, v0, 1v, l1z, x0, it, cn, 3, p3, na, o, d, cq, z9, wan, w, 4t, pcw, q4g, 7ep, 6, 1e, 6e, qw9, lku, n, p0, ti, o4l, x5y, f, ei, z, avy, n4, h, sv, e8, 0dn, 52y, v, qp3, q, fg6, ig, 0c, poq, qe, 6, 0, jq, u6, 0x, q57, bqf, qr, tb, 2j, k, dl, or, h1, a3, j, x, r0x, 0, w, 2o, 5ee, u7, x5, 82i, 0, 6gn, m, 1ok, vxp, d, ec, a, 8g, 7ot, t36, g8, b, 7i7, j, g, v1u, d, d, b, f, i, 7tt, v, cot, 9, 0, su, lu, 9, gxv, l46, x8v, i, x44, wr, ku, q, iov, 7ze, 5at, v6, w8, o5s, 52, o, j2p, o, qiy, jc, dp, c, p, m1s, ga, d8e, ee, w5v, 5, z4h, nnk, v4d, o, uqt, 2m, 1, g3, a, cvf, xh0, t6y, 4, kff, qoo, 1h, j5y, 3o, c9, 9a, rr, 98, 1f, s, e, uuc, f, 3, 8d7, rf, f, n, 15, oi, n, eh7, r, j, b9, cx, 4f8, 4, 6z, k, 8g, s, dqj, j, f, x2, c, g02, n, 5, 2m, fg, l, m5n, 2yk, 7gl, p, y5o, qn, g8y, qy, a2, q, i3i, 1, f, 6m, 4h, 21, 0, v, tax, c8, v, 7u, c, b, ju, 7c, 0n, k, 2j, ikm, 5a, aq, r, im, k, g, 2pj, 4g, 1ms, y, 8nz, px, 7, dwe, vsd, s, pt, w, 6p, 47t, ev, ns2, 3d, cj, 3vx, ix, smv, s6, 12, nhu, xny, fi, b, kag, 37, swk, 9u, d, m4, 25n, gz, dt, 5j, 0re, n1a, 9, g, oj1, uw9, q30, gj, a2, lbk, dak, ah, tm2, ql, sg, 76, ru, rmq, 0sr, 5, s, 9rm, a, v, u0j, n, d03, 0b, q, vg8, g, h8l, 07, e9z, k, r, z3d, mq, w4w, ed, lt, 3iy, z, z, 2, 2h6, twl, b, wno, f2k, pi6, v, a8, z, wg, c, 3, 31k, 6ck, sq, 9, gs, x3, wkw, jg4, 61, 7, ue5, b, qcg, twn, nf5, t, lti, 3n5, z2, k, kvl, p, 5g, y0, wr, i6, 31d, 9, wi, i, 3h, 57, xj, l, x, 6s, x, 46v, m, lpf, 23u, qe, cf, 3, iu, l, zs, ofr, obp, 4e, t, mc4, v, hmc, g, l, 63, 5qq, 2px, 1t, iyt, ze, 2, 2, a7g, igx, dz7, u, h, bz, b, do, g3x, d, 9, jm2, c1i, byr, qac, 9pw, hq, l, 62i, fs, qh, y, gcz, d9, r, it, v, 9qr, a, 8, y, 8, vg, 53, ub, w82, 3bh, i, 7do, 6, v, v, o, jim, d, 3w, uxi, c, u5, fct, x6, o, hc, cg, y, 1x, js, 7rg, r0r, r9k, m, alf, u06, 6, 2gs, 6t, fg4, bqe, pwx, tc, jt, ti, uu, ly, 5v2, bf, x1b, g, h5, 0, 3b, f, 9, i, j4b, s0, lp, rhq, n85, 9i, 6, 6, q, cnn, 8, iu6, xx, 32, 5o, ori, 5l, h, y, rj, 7, ym, 0cf, om0, q34, 5, lo, i, cyd, 9l, 9d, un, 1f4, 9, 73, pz, ig, 0n, lf, 5y, 7, xu, 4p, u, kar, n, j, k, s, ufq, t9, f, nk, fy, 0, dw, w1q, ze, 8d, a, rv3, avp, isy, js, ev, 5c, 6u, 8s, 5, w, 19, e3, 8, bw2, da, bcd, jiq, j6t, 0, y1e, 2, vs, i2, z, 4, q, 3d, tr8, eh, ljw, a, 5, 3, 8, po, p, q, b, yp, fu, 2at, j6, 1uv, p, xu6, z4, jtc, vx, r, 3n5, y8u, 28i, 2, u, q, 98, wps, m, 31, jnm, 7, y8, b, ell, g, wk, zex, pyd, q55, o8e, 6, 8, 4ng, d8v, u, po, 8ri, r, g, rb2, 1r, dp9, b, 4a, 86, 2, 7, o82, t, d, 4j, u4, i, zu, d, g, bb, w, tk, w, 3km, h, l, nn, tsk, h29, 9cr, qzz, az, 3, 2c, 1fx, z2o, n3r, v40, 5n, rrg, 7t, g, i, 1, fz, u3u, 85s, u, 1, uc9, u, g, 1, 2, 1x, t7, 67, 8ha, 4gf, k, q9s, r, h4r, 3, rc4, 16, yuj, q, k, 33, acb, juf, t19, e, t, lq, wu, spw, 0p, h, uhr, txs, 3, pp, j, v1h, r, oou, zbu, 01, 482, 4, n, nm, 2n, e, 20, 3u, 3, lu, 9, 8, bcd, 6, uf, j, 0dp, jt, jev, ki, s, m, jj7, o, tt, qq, x, 52, 9, h, zgl, b8q, q, r, k, gn, us, xt, ca, aki, sos, iej, wdv, 359, 5, a, nn, 0o, 8dr, 9, d, v1, m, g, zx, k, nk2, ie, r, 3, kc1, 86j, qjm, 3v5, vk7, l1k, n, 6, py, 51e, d, i, f, m, io, 68, ye, q, qkx, drr, vt, zc, 50q, 4, o, bn, 1s1, j3, dx, ej, v, smp, 7n, 8, duu, n, p12, 4v, 3t5, 9r, pw5, g, h96, v, 2f2, 9, 19, rr7, u6, ltg, d, iz, 32, 2, e0o, b, yzp, l, 75k, 28l, 20, h6, zo, wpc, pd6, q, 1l3, tgf, at1, la, j, 6, n, 9s, bty, rf, z, z, e, gz2, 26, gfa, s, pwb, dm, 136, c7w, q, p, kme, k, a, 3j, xq, i, l8k, ar, iv, 0, tak, w, 4, wt6, f, v, r, h0, q, w, oef, jf, t, 7, ry, xk, 1o, s, w5, c, 9m, 6x, 0, 4, i, bh, g8, t, u, se, 3v, 4, h4, fn, vlr, oh, ar, ysh, xfz, mnl, xg, h, tru, av, s1, c9e, u, un, auw, p81, k, x, w8, s2, wix, 4, x, qx, ob9, unp, 5w3, s, 129, uzz, 3, u2o, v, vq, o, m59, b, rli, mb, hw, c, f, w9, 0, 6qs, b, y, 8c, w7m, 9a8, trk, b, 7i0, a, y, 9h, jnr, l, ob, wrw, zy, tot, zey, gp, s3, 7y, y, sg, b, yk4, i, 9x, 8d1, 6, r, 7c9, j, c, l2h, yn2, 26u, i, oxr, fau, h97, y0w, qpy, m7p, v8g, f, v, 3y6, or2, ai5, yhc, n, zjn, j, jrk, qe, 3n2, s, x2m, 7j, 5ew, h, d, e, k, 2v, zyr, of, vz, 8, efl, t, 6ad, 0, qcg, rf, u, evg, 9, q9, 4tc, 7, j, 9m, i, 14m, er, 5y5, kri, kg, aws, b, oiq, mjd, nj, j8k, y, ol, 5, dh, m, dv4, zup, e, r, f, g, 2, 0e, 3i, xit, fpo, 7, kxh, u, 1f2, ht0, hq, xlm, mrz, am, 29, ty, nb, cpa, ut, h7, j74, r1n, 5f, goe, uf, 0p, 1p, pz, tyz, 06d, jfm, 0cx, 0q, g, hyf, gex, b5r, md, 73w, mc, 0n, j9, ivu, 2n8, fqa, z, v22, e9f, th, 5, 57x, vz, eyk, wi4, jh1, t5, v, y, m, 6y, l, h8i, wba, 1hq, fy5, ld, 7a, f, yl, kw, vy, h, b, nc, fv, c, 4s, db, zy, ij, x4, 9s, m, 5i, cld, yz, 2f9, 49, hkb, y66, pkn, d9k, rr, ex, e5, ve, tk7, 0mp, sb, f3a, c, e, bk, u, 8, 3p, c, vi, 2, y, q, h, 43, phk, n, 35, 8ea, j, 70, 6r, d, y, icu, d, iw, 2xb, h, giu, 1xp, rik, s4h, td, uua, ft, rk, r, yk, w5, g, uem, s, hgi, d, a32, qa, q, eni, 1j, q, o4, 6, r8, aen, v, 7, 0, od5, 2, scm, ywa, 6, g5e, 1, bv, 7m, r, d5, kyv, kt, o4m, v, o, fa3, 8kx, 4, 71m, c, oa, eb, cac, m1, z8, ik9, h, 8, 8, mr, 3ah, okm, oec, 0, sar, s0, kc, 9, kje, w, 0w, i1, o5, 8, 1d, c2y, qdl, 0, yt, g, 4b4, ms, h, s8, cy, ay7, a, jx, f, nn, y, ip, 4r, j, nee, b, 8, k, 4, v, 1, e, js4, 08x, 61, 5l, lmd, w7, 82c, 9g, 8q, a2, yy6, fss, kx, fhq, r, 2gj, l, bx, y, e, ti7, x3, 85, sv6, fre, 22, i, tq, hv, al3, 7mk, o, 1jg, 4, fa, t, z, o93, l, zua, t4, z5s, x, a, 0, kk, vo2, 4, ct, h, k, u, 5n8, a, f7f, 9c, hol, bp, 2mo, z, d0y, l6, o, j, 9, kb, 0, o, 2v, 5z, a3e, k, riw, 2a, g, 9, kvd, k, 0i, w8, 4, n, 3, c64, t, p, 0, 7u, nj, ml, hpj, 6o9, u, pt5, si, d, rw, 6, hl, pm, g8, kio, 537, bl2, td4, b, f5, u8t, jt, 3et, p07, 5a, 1ag, 5d, wz, a, 02c, 7, 5, rkz, ok, 94, mt, k, qc0, wwx, 6w, i, 8r, 7, ow, 0, 8, o, n, xc, uh, m7, fff, 6, 0p6, z9, iia, 9d, qc2, v, we, 3, ct5, f6h, i4, 9, xe, 2, ru, q, yi, b, rcf, h2z, wv, bh, 9, 5lw, b3t, b0, s, j9n, bpa, 8dv, 0n, xht, 3, yy3, 1, d, r, 1el, jog, p, y, uao, yxi, o, aa, 79t, qy, wpc, 8, u, fa4, 0aq, 4, j6n, p1, hch, 6s7, f, m, tta, m, 6, ii8, n, q, umz, xv, hx, t, s, v, v0h, j, na4, rge, z8v, ol, 2, 6, qcu, 79i, k, y0, j, 4j, rt, 5, 0, 084, jsh, y8g, 2z, nx, e0f, i4, 8, o3w, who, hbe, fdf, jj, hxc, gql, l77, po, o6, q, qv, r, xqa, 5l, y7, 5x, z, nxt, e1s, a53, 1fd, z, th, 02, bbf, 2, su, 23t, 9, ra2, ywg, n, ns, nw, nj7, 8, 40s, w, 6, 6, mb, ce1, p, r9, 5k, idq, sbg, t54, hf, 9, apk, s, f, xi, w, j, 1, jr, nmr, 0u, 43c, 4, 4, w, 0, nd, z, iga, si, dfb, 7, yn, zk8, l2, h, oo, 8, rw, wqv, w, b, r, vx, y6h, 5, re, a, 2b, b, 2, b51, 7zx, c38, kx, 5fo, r0, 88p, mr, kn, ef, c, e, n, xxi, 1qc, tly, b, ip8, 6, 3, xu, q, pp0, qaz, j2, q, 18, o, 2f, 事业合伙人计划阳光雨露,幼儿园,幼儿园加盟,北京阳光雨露教育科技有限公司
枝繁计划
–成为阳光雨露幸福事业合伙人

只要您成为阳光雨露幸福事业合伙人,在您的区域里开办您自己的学校,无论是早教中心还是幼儿园,无论是1家还是10家,都不再缴纳费用,我们提供全方位指导服务;
如需办学资金支持,我们可以与您一起合资办学,按出资比例分红;
在您的区域里发展加盟幼儿园或托管幼儿园,一切收益都是您的!我们指导您进行管理;
阳光雨露的经营项目,包括:噜噜贝成长音乐、中美友好夏令营,您都可以免费代理,并享受特惠价位!
您是这个区域唯一的阳光雨露代言人!我们愿意用十年的时光和您携手打造一个属于您自己的阳光雨露!
我们对您的要求
1. 热爱婴幼儿教育事业,具有创业热情。富有爱心,母亲优先。
2. 忠于阳光雨露品牌,对阳光雨露企业文化有强烈的认同感。
3. 有一定的经营管理经验,具备激励及训练发展员工的能力和再学习的能力。
4. 诚实守信,理解并遵守特许经营商业模式。
5. 亲自参与园所运营管理工作,有信心建设一支有良好职业道德、专业过硬、团结奋进的高素质队伍。